WebEFT.Mobile
ביצוע פעולות בכרטיסי אשראי מהסמארטפון
מערכת להדגמה בלבד

  
הקלד מספר מסוף וסיסמת גישה


יש לוודא שמצב גלישה בסתר incognito מנוטרל
מצב זה עלול לגרום לחיובים כפולים ולחשיפת נתונים רגישים